Croeso i Gronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

Mae Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg yn rhan o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol cenedlaethol.  Gall staff Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro a nifer o gyrff gwasanaethau cyhoeddus eraill nad ydynt yn addysgu ymaelodi.

Gweinyddir y Gronfa gan Adran Bensiynau Cyngor Dinas Caerdydd.

Dysgwch fwy am eich opsiynau pensiwn

Aelod wedi’i ohirio

Beth i’w wneud os oeddech yn aelod ar un adeg a’ch bod wedi gadael eich buddion pensiwn nes eu bod yn daladwy neu’n cael eu trosglwyddo.

Pensiynwyr

Gwybodaeth os ydych ar fin dderbyn eich pensiwn neu os ydych eisoes yn derbyn eich pensiwn.

Cynghorwyr

Dysgwch sut gall y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol fod o fudd i chi fel Cynghorydd.

Cyflogwyr

Canllaw i Awdurdodau Cyflogi sy’n cynnig y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) i’w cyflogeion.

Dechreuwch gynilo at y dyfodol trwy ymuno heddiw

© Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Bro Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi PreifatrwyddPolisi Cwcis