Cysylltwch…

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am Gronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro cysylltwch â ni.

Drwy e-bost

Pensiynau@caerdydd.gov.uk

Ar y ffôn

029 2087 2334 ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 8.30am tan 5pm, a dydd Gwener o 8.30am tan 4.30pm.

Os ydych eisoes yn derbyn eich pensiwn a bod cwestiwn gennych am daliadau eich pensiwn, ffoniwch y Gyflogres Bensiwn ar 029 2087 2331 sydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 8.30am tan 5pm, a dydd Gwener o 8.30am tan 4.30pm.

Trwy’r post

Y Tîm Pensiynau
Ystafell 252
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Os ydych yn anfon dogfennau pwysig i ni, efallai y byddwch yn dymuno eu hanfon drwy bost cofrestredig neu ddanfoniad arbennig.

Os oes angen canllaw manwl ar bensiynau arnoch:

Gall tîm Gweinyddu Pensiynau Cyngor Caerdydd eich helpu gyda’ch cwestiynau cyffredinol am eich pensiwn yng Nghronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro, ond ni all roi arweiniad ariannol i chi.

Os hoffech chi gael arweiniad annibynnol am ddim ar gwestiynau megis Pensiwn y Wladwriaeth, trosglwyddo pensiynau neu dreth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiwn .

Gofyn am ddogfen mewn fformat hygyrch.

Top

© Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Bro Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi PreifatrwyddPolisi Cwcis